Privacybeleid van PB Protection

1. Inleiding

Welkom bij PB Protection. Wij respecteren uw privacy en zetten ons in om uw persoonsgegevens te beschermen. Dit privacybeleid legt uit hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, en beschermen.

2. Verantwoordelijke

PB Protection, gevestigd te Leende, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

3. Welke gegevens verzamelen wij?

Naam

E-mailadres

Telefoonnummer

Adresgegevens

Bestelde producten

Bestelde bedrukkingen/borduringen

4. Hoe gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

- Om onze diensten aan u te leveren

- Om met u te communiceren

5. Grondslag voor verwerking

Wij verwerken uw gegevens op basis van de volgende grondslagen:

- Uw toestemming

- De uitvoering van een overeenkomst

6. Met wie delen wij uw gegevens?

Wij delen uw gegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

7. Hoe beschermen wij uw gegevens?

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking.

8. Uw rechten

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen, en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Neem contact met ons op als u uw rechten wilt uitoefenen.

9. Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. De meest actuele versie is altijd beschikbaar op onze website.

10. Contact

Voor vragen of opmerkingen over dit privacybeleid, neem contact met ons op via info@pb-protection.nl